Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Ochrana osobných údajov.

  1. Pri nakladaní s osobnými dátami sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s nariadením EU (General Data Protection Regulation) GDPR.
  2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
  3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. (pošlite prázdny email na adresu vymazatudaje@vikea.eu). Po obdržaní emailu všetky Vaše údaje budú vymazané bez možnosti navrátenia údajov. Emailom budete informovaný o vymazaní údajov.
  4. Zároveň prehlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Plné znenie ochrany osobných údajov nájdete tu.